Päivitetty 26.5.20

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Meeple Oy
y-tunnus 3101485-1
miljoonapuuta.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Heidi Saari
+358 (0)40 900 3402
info@miljoonapuuta.fi

REKISTERIN NIMI
Meeple Oy:n miljoonapuuta.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Meeple Oy:n asiakkaiden verkkokaupasta tehtyjen tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakasviestintä.
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterissä on tiedot, jotka asiakas antaa tehdessään tilauksen tai olleessaan yhteydessä Meeple Oy:n kanssa.
1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset.
2) maksamistapahtuman onnistumiseen tarvittavat tiedot
3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa
Tietoja säilytetään enintään 18 kuukautta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

 

 

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Meeple Oy:n oman asiakasviestinnän käyttöön.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai yhteistyötahojen markkinointikäyttöön.
Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
Verkkokaupan tietoja käsittelevät henkilöt, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä henkilöitä
Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.
Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada ja tarkastaa omat tietonsa asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@miljoonapuuta.fi, josta pyyntö ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle.

Jokaisella Meeple Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista tai omien tietojensa poistamista rekisteristä. Korjaus- ja poistopyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@miljoonapuuta.fi
Poistopyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Meeple Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Meeple Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.