Toimi jo tänään

Markkinointipakettien avulla autat istuttamaan hiilinieluja

Istutusmetsillä hidastamme ilmastonmuutosta ja parannamme ihmisten elämää

Puut kasvavat tropiikissa 3 – 5 kertaa nopeammin kuin Suomen ilmasto-olosuhteissa. Miljoona Puuta -projektissa puiden minimikasvuajaksi on määritetty 15 vuotta.

Puiden istutuksella halutaan perustaa kestävä metsällinen kulttuuri: Miljoona Puuta -projektiin sisältyy myös jälki-istutusvelvoite, johon maanomistaja saa pienen tuen.

Ostamalla markkinointipaketin autat hidastamaan ilmastonmuutosta

Haluan räätälöidyn tarjouksen markkinointipaketista, johon on mahdollista sisällyttää myös konsultointia.

7 + 8 =

Puita istutetaan avomaalle

Suomen tukema metsitystoiminta on toistaiseksi rajoittunut Tansanian Southern Highlans –alueelle, joka löytyy kartalta Iringan, Songean ja Mbeyan kaupunkien muodostaman kolmion sisältä. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Minne Tansaniassa istutetaan puita?

Puuta istutetaan vain avomaalle eli luonnonmetsää ei koskaan kaadeta istutusmetsän tieltä. Toinen tärkeä kriteeri on riittävä sademäärä. Istutusta ei tehdä alueilla, joiden sademäärä on alle 1000 mm vuodessa. 

Miten istutustoimintaa seurataan?

Avustus kanavoituu paikallisen Tanzania Tree Growers’ Association Union, TTGAU -nimisen metsähoitoyhdistyksen kautta. Yhdistys tekee tarvittavat suunnitelmat, tilaa taimet, valvoo istutuksien tekemistä ja taimikonhoitotöitä sekä huolehtii vuosittain istutetun alueen palosuojauksesta ja valvoo yleisesti aluetta. Avustussumma maksetaan suoritusperusteisesti koko 15 vuoden sopimuskauden ajalta.

Auta hidastamaan ilmastonmuutosta

Tee päivän hyvä teko ja auta meitä hidastamaan ilmastonmuutosta