Toimi jo tänään

Ilmastonmuutosta vastaan hiilinieluja
istuttamalla

Puita istuttamalla ilmastonmuutosta vastaan

”Jos mietin yksittäistä toimenpidettä, millä voisi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti vaikuttaa ympäristön tilaan, ja joka on yhden ihmisen määrätietoisella tahtotilalla toteutettavissa, niin se on puiden istuttaminen”, sanoo hankkeesta vastaava Heidi Saari.

Ilmastonmuutokseen on syytä reagoida

Ilmastonmuutoksen haittavaikutukset ovat globaalilla tasolla merkittävästi suurempia kuin sen mahdolliset hyödyt. Säiden ääri-ilmiöt ovat radikaalisti lisääntyneet ja erilaiset luonnonkatastrofit alkavat hiljalleen olla lähes osa arkipäiväistä uutisvirtaa. Eläinlajeja kuolee sukupuuttoon ennätystahtia niin maalla, merellä kuin ilmassakin, merenpinta nousee ja aiemmin niin kaunis vedenalainen maailma on monin paikoin muuttanut muotoaan värinsä menettäneeksi autiomaaksi. Vuodenajat ovat alkaneet kadota, köyhdyttäen elinympäristöämme merkittävällä tavalla, niin kasvuston, eläimistön kuin inhimillisten kokemustenkin muodossa.

Olen seurannut ympäristöasioita pitkään

Oma tietoisuuteni ympäristön tilasta alkoi merkittävämmin kasvaa ja kehittyä lasten syntymän jälkeen, hieman toistakymmentä vuotta sitten.  Silloin alkoi herätä paljon kysymyksiä siitä, millaisen maailman haluamme jälkipolville jättää. Lasten myötä myös kotitaloutemme ostot ja niiden aikaansaama jätteen määrä alkoivat nousta eksponentiaalisesti, mikä osaltaan pakotti miettimään omia kulutustottumuksia ja ohjaamaan niitä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Edellisessä työssäni pääsin päätoimeni ohessa perehtymään vastuullisuusasioihin astetta syvemmin ja sitä kautta siirtyminen ympäristö- ja vastuullisuuspuolelle tuli aiempaakin luontevammaksi.

Opiskelen

Suoritan EGLA:n (European Green Lean Association) kautta vastuullisen ja kestävän kehityksen johtamiseen liittyviä verkko-opintoja.  Tarkoituksena on myös käydä Green Lean Projektipäällikön koulutus.

Green Lean -konsultointia

Hyväksytysti suoritettujen kurssien jälkeen voin toimia mukana erilaisissa Green Lean-projekteissa sekä tarjota yrityksille asiaan liittyvää konsultointia.

Meeple ja Miljoona Puuta

Miljoona Puuta -hankkeen takana on Heidin omistama Meeple Oy, jonka tulevaisuutta ovat vastuullisuuteen liittyvät hankkeet.

EGLA:n kautta Meeple on tulevaisuudessa mukana myös Heidin asiakasyritysten Green Lean -hankkeissa.

Katso englanninkielinen video ja tutustu hiiliviljelyyn. St1 Oy:n luvalla.

Kiitos verkkokaupasta ostaneille ja yhteistyötahoille

Suuri kiitos Ulkoministeriölle Miljoona Puuta – kampanjan kontaktien luomisessa Tansaniassa. 

Tanzania Tree Growers Associations Union (TTGAU) on  puiden istutuksesta vastaava yhteistyötaho.

Refaineri toteutti sivuston ja tukee ilmastonmuutoksen vastaista kampanjaa.

Auta hidastamaan ilmastonmuutosta

Tee päivän hyvä teko ja auta meitä hidastamaan ilmastonmuutosta