Toimi jo tänään

Istuttamalla puun autat
hidastamaan
ilmastonmuutosta

Miljoona puuta

Puiden istuttaminen on tehokkain ja edullisin tapa torjua ilmastonmuutosta. YK on määrittänyt tavoitteekseen istuttaa tai suojella biljoona puuta vuoteen 2050 mennessä.

Olemme mukana talkoissa – tule sinäkin.

Keskimäärin yksi kuutio puuta sitoo itseensä 750 kiloa hiilidioksidia.

Ilmakehässä on yli sata miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia.

%

Maapallon kolmesta biljoonasta puusta arviolta kymmenen miljardia tuhoutuu joka vuosi.

Miten puut  parantavat ihmisten elämää?

Hiilinielu

Metsä on hiilinielu, eli se sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi puustoon ja maaperään.

Ilmastonmuutos

Kasvava puu sitoo ilmakehästä runsaasti hiiltä osaksi omaa biomassaansa. Metsät sitovat itseensä myös ihmisten aiheuttamia hiilidioksipäästöjä.

Eroosio

Metsä juurruttaa maaperän paikoilleen. Kun metsä katoaa, niin maa jää paljaaksi ja alttiiksi tuulille ja tulville. Silloin eroosio iskee nopeasti.

Monimuotoisuus

Metsät vaalivat luonnon hienosti rakentunutta monimuotoisuutta. Tunnetuista eläinlajeista 70 % elää trooppisissa metsissä, joita metsäkato koettelee kovimmin.

Miljoona puuta hidastamaan ilmastonmuutosta

Jo ensimmäisen Heidi Saaren aikanaan perustaman start-up-yrityksen yhtiöjärjestykseen oli kirjattuna, että osa yrityksen nettotuotosta lahjoitetaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Nyt hänen päätavoitteenaan on olla mukana hidastamassa ilmastonmuutosta istuttamalla miljoona puuta Tansaniaan.

Ilmastonmuutosta hidastamassa

Heidi Saarelle on ollut koko yrittäjyyden ajan selkeätä se, että ilmastonmuutoksen vastainen toiminta tulee aina olemaan osa kaikkea mitä hän tekee.

Vuosien aikana kasvanut kiinnostus ympäristö- ja ilmastoasioita kohtaan vei hänet opiskelemaan vastuullisen ja kestävän kehityksen johtamista ja perustamaan yrityksen, jonka kautta hän voi kanavoida rahaa metsien istuttamiselle.

Pienillä varoilla voi toteuttaa suuren muutoksen

Sivuprojektista tuli Heidin pääprojekti, kun hän oivalsi että pienillä varoilla voi tehdä suuria asioita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Verkkokaupassa on tarjolla eriarvoisia markkinointipaketteja. Miljoona Puuta lahjoittaa jokaista myytyä markkinointipakettia vastaan paketissa mainitun määrän puuntaimia Tansaniaan. Paikallinen metsänhoitoyhdistys TTGAU huolehtii taimien istutuksesta, karsinnasta, paloesteistä sekä istutettujen alueiden valvonnasta.

Metsä muuttaa ihmisten elämää Tansaniassa

Tansanian väestöstä noin 70 % saa toimeentulonsa maataloudesta. Kausiluonteisuuden ja pienen tilakoon vuoksi maanviljelijät ovat suuren osan vuotta vajaatyöllistettyjä ja maatalouden tuottavuus on heikko. Suuri enemmistö heistä elää köyhyydessä. Tansaniassa puut kasvavat hyvin, joten metsitys on mahdollisuus tarjota työtä ja parempaa toimeentuloa.

Mika Anttonen, hallituksen puheenjohtaja, St1 Nordic Oy
Energia ja ilmastonmuutos (Autoliiton luvalla)

Auta hidastamaan ilmastonmuutosta

Voit valita haluamasi markkinointipaketin, jota vastaavalla todistuksella voit osoittaa ystävillesi, asiakkaillesi tai yhteistyökumppaneillesi osallistuneesi ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Saat myös tunnuksen, jonka voit postata eri somekanavissa.

Ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta

 

Mika Anttonen | ST1

”Meidän pitää pystyä ottamaan hiiltä ilmakehästä, jonne olemme sitä viimeiset sata vuotta päästäneet, ja sen lisäksi nykyisistä fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon, mutta koska niistä ei pystytä pääsemään riittävän nopeasti eroon, sen vuoksi tarvitaan myös hiilinieluja ja mittavia metsitysprojekteja”, sanoo St1:n Mika Anttonen.

Lähde: Iltalehti 3.9.2019

www.st1.fi

Mika Anttonen | ST1

Jos St1:n pääomistaja Mika Anttonen saisi päättää, hän velvoittaisi fossiilisen energian tuottajat ja myyjät istuttamaan puita. ”Meillä on sata miljardia tonnia liikaa hiiltä ilmakehässä. Vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetettaisiin kokonaan, ilmastonmuutos jatkuu. Emme saa hiiltä pois millään muulla tavalla kuin lisäämällä yhteyttävien kasvien määrää.” Siksi olennaisinta olisi hänen mukaansa hiilinielujen kasvattaminen. Jotta ylimääräinen hiili saataisiin poistettua ilmakehästä tulevan 20 vuoden aikana, olisi metsiä lisättävä Saharan tai Euroopan kokoisen alueen verran.

Lähde: OP Media 6.2.2018

www.st1.fi

Usva Tapaila | Frogonfly

”Uskon pystyväni puhumaan monen puolesta kun sanon, ettei maailma ole menossa siihen suuntaan millaisena sen tahdon tuleville sukupolville jättää. Tämän vuoksi tarvitaan paljon hyviä tekoja sekä konkreettista työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Miljoona Puuta -hankkeen tukeminen on kaltaiselleni pienyrittäjälle helppo tapa kantaa omat kortensa kekoon, yhteisen hyvän puolesta.”

www.frogonfly.fi

Auta hidastamaan ilmastonmuutosta

Tee päivän hyvä teko ja auta meitä hidastamaan ilmastonmuutosta